Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
HR
HR
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni pozivi

  • (Hrvatski) „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“ (KK.06.5.3.01) ističe za:

  • (Hrvatski) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)” (KK. 04.1.2.01) ističe za:

  • (Hrvatski) Građenje reciklažnih dvorišta (KK.06.3.1.03) ističe za:

  • (Hrvatski) Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada (KK.06.3.1.04) ističe za:

  • (Hrvatski) Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (KK.06.3.1.07) ističe za: