Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni poziv

29.11.2017.

Građenje reciklažnih dvorišta (KK.06.3.1.03)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 29. ožujka 2017. godine Otvoreni poziv za građenje reciklažnih dvorišta.  Cilj poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta, što uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva su jedinice lokalne samouprave. Projektni prijedlozi zaprimaju se u razdoblju od 30. ožujka 2017. do 31. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog poziva je 144,500.000 kuna, međutim uslijed velikog interesa potencijalnih prijavitelja, izmjenama poziva od 29. studenoga 2017. godine ukupni raspoloživi iznos povećan je na 214,500.000 kuna. Raspoloživa sredstva po pojedinom projektnom prijedlogu iznose od 500.000 kuna do 4,500.000 kuna.

Dana 14. svibnja 2018. godine objavljena je četvrta izmjena Poziva objavljenog 29. ožujka 2017. godine.

Četvrta izmjena Poziva odnosi se na povećanje iznosa ukupnih raspoloživih sredstava iz Kohezijskog fonda (KF) predviđenih za ovaj Poziv na 284.500.000,00 kuna i skraćenje roka za dostavu projektnih prijedloga najkasnije do 15. listopada 2018.

Dokumentacija Poziva objavljena je na sljedećoj poveznici: Strukturni fondovi.