Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni poziv

21.05.2018.

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za CGO Zagreb, Orlovnjak i Šagulje (KK.6.3.1.08)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 18. svibnja 2018. ograničeni poziv za izradu studijsko-projektne dokumentacije za centre za gospodarenje otpadom (CGO) Zagreb, Orlovnjak i Šagulje. Ukupna vrijednost poziva je 51,5 milijuna kuna, a poziv je upućen trima prijaviteljima a to su:  Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. Zagreb, EKOS d.o.o. Osijek i Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. Slavonski Brod.

Cilj poziva je stvaranje preduvjeta za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije (CGO Orlovnjak), Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i istočnog dijela Sisačko-moslavačke županije (CGO Šagulje), Zagrebačke i Grada Zagreba (CGO Zagreb), radi ostvarivanja ciljeva gospodarenja otpadom iz Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 18. srpnja 2018. godine, a kroz ovaj poziv za svaki projekt osigurano je 85% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno 12,75 milijuna kuna za CGO Orlovnjak i CGO Šagulje, te 25,5 milijuna kuna za CGO Zagreb. Preostalih 15% prihvatljivih izdataka osiguravaju sami prijavitelji.

Kroz ovaj Poziv za svaki pojedini centar sufinancirat će se izrada sljedeće studijsko-projektne dokumentacije: studije izvedivosti s analizom troškova i koristi, studije utjecaja na okoliš za CGO, dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijske dozvole za CGO, elaborati zaštite okoliša za pretovarne stanice, dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za pretovarne stanice, projektna prijava za osiguranje EU sredstava, dokumentacija o nabavi radova, usluga i opreme za CGO i pretovarne stanice. Prihvatljivi troškovi po Pozivu također su i troškovi upravljanja projektom i administracije, te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekata CGO-a.

Dokumentacija poziva objavljena je na sljedećim poveznicama: eFondovi i Strukturni fondovi