Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni poziv

25.07.2018.

„Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“ (KK.06.5.3.01)

Opći cilj strateškog projekta „Naturavita“ je razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa u projektnom području „Naturavita“. Zbog ratnih djelovanja, veliki dio šuma i šumskog zemljišta na projektnom području, i dalje je onečišćen ili se sumnja na minsko eksplozivna sredstva (MES) te na neeksplodirana ubojita sredstva (NUS), ili su do nedavno bila prisutna MES – NUS, zbog čega nije moguće adekvatno upravljati šumama na projektnom području te uslijed čega dolazi do sve veće degradacije i oštećenja šuma i šumskog zemljišta, širenja invazivnih stranih i potencijalnih invazivnih stranih vrsta, propadanja rijetkih livadnih vrsta te smanjenja općekorisnih funkcija šuma kao i njihove bioraznolikosti.

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova Projekta iznosi 369.576.304,80 kuna, dok najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi 314.139.859,08 kuna.

Jedini potencijalni Prijavitelj projekta su Hrvatske šume d.o.o., dok su partneri na projektu: Hrvatski centar za razminiranje (HCR), Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske (UZRVRH), Hrvatske vode (HV), Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ (JUPPKR) i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (ARR).

Više informacija o postupku izravne dodjele za „Naturavita“ možete pronaći na stranicama eFondovi –  OVDJE