Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Specifični cilj 5a1 – Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama