Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

10.01.2019.

Dodijeljeno 322,5 milijuna kuna EU sredstava za projekt CGO Lećevica

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo Odluku o financiranju od 322,5 milijuna kuna za projekt CGO Lećevica

Nakon provedenog postupka izravne dodjele u sklopu Specifičnog cilja 6i1, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je 31. prosinca 2018. godine Odluku o financiranju, kojom se se tvrtki Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. iz Splita dodjeljuje 322.498.130,90 kn bespovratnih sredstava za projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Lećevica u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Provedbom ovog projekta doprinijet će se provedbi posebnih mjera vezanih uz cilj smanjenja rizika od otpada određenih Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) te ostvarenju cilja 1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada iz Plana gospodarenja otpadom za RH za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17). Ovim projektom se direktno doprinosi provedbi Mjere 1.4.5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom iz navedenog Plana.

Glavne projektne aktivnosti u okviru ovog projekta su projektiranje i izgradnja CGO-a (uključujući postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada, uređaj za pročišćavanje procijedih voda, servisni centar, upravnu zgradu, infrastrukturu unutar CGO-a, odlagališne plohe i dr.), građenje 6 pretovarnih stanica (Split, Sinj, Zagvozd, Brač, Hvar i Vis), stručni nadzor gradnje CGO-a i 6 pretovarnih stanica, nabava pokretne opreme za CGO, tehnička pomoć i upravljanje projektom, mjere informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta, te kupnja zemljišta na lokaciji CGO-a.