Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

09.07.2018.

Donesena odluka o financiranju projekta sanacije crne točke Sovjak

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je 29. lipnja 2018. godine Odluku o financiranju projekta Sanacija lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom – jama Sovjak

Nastavno na postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava u sklopu Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je 29. lipnja 2018. godine Odluku o financiranju projekta Sanacija lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom – jama Sovjak. Navedenom Odlukom za ovaj projekt osigurano je 320.593.075,06 HRK bespovratnih EU sredstava, odnosno 85% ukupne vrijednosti projekta, koja je procijenjena na 377.168.323,60 HRK. Preostalih 15% sredstava (56.575.248,75 HRK) osigurat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je ujedno i korisnik ovog projekta.

Sanacija lokacija onečišćenih otpadom navedena je kao jedan od ciljeva u Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17), a jedna od mjera za ostvarivanje tog cilja je i sanacija lokacija onečišćenih opasnim otpadom, tzv. crnih točaka. Jama Sovjak u naravi je prirodna vrtača u krškom području, smještena u Općini Viškovo u Primorsko-goranskoj županiji, te je označena kao „crna točka“, odnosno lokacija u okolišu visoko opterećena otpadom. Jama Sovjak korištena je za dugotrajno i neprimjereno odlaganje znatnih količina opasnog otpada industrijskog porijekla, u razdoblju od 1956. do 1990. godine. Projektom sanacije jame Sovjak predviđeno je čišćenje i zatvaranje jame radi smanjenja količina i toksičnosti odloženog opasnog otpada, kao i smanjenja količina oborinske vode koja ulazi u jamu. Projekt sanacije jame Sovjak također ima za cilj znatno smanjenje negativnog utjecaja opasnog otpada na okolno stanovništvo i okoliš, a time će se istovremeno doprinijeti ispunjavanju ciljeva utvrđenih strateško-planskom dokumentacijom RH, kao i obveza RH prema zakonodavstvu EU.

Nakon donošenja Odluke, uskoro se očekuje i potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Sovjak, koji se potpisuje između Ministarstva zaštite okoliša i energetike/Posredničkog tijela razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost/Posredničkog tijela razine 2 i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost/Korisnika projekta.