Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
HR
HR
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni pozivi

  • (Hrvatski) Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager ističe za:

  • (Hrvatski) Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst ističe za: