Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Upravljačka struktura

Tijela u sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

Institucionalni okvir za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. utvrđen je Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 (Narodne novine br. 92/14).

Institucije koje imaju ulogu tijela u sustavu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova određene su Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem, „Ulaganje za rast i radna mjesta”“ (NN 107/2014, 23/2015, 129/2015, 15/2017 i 18/2017), Uredbom se razrađuje funkcije tijela u sustavu, njihove zadaće i odgovornosti.

Upravljačka struktura Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. nalazi se ovdje.