Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
HR
HR
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni pozivi

  • (Hrvatski) Poziv za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada (KK.06.3.1.18) ističe za:

  • (Hrvatski) Započeo rok za prijave za otvoreni poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada (KK.06.3.1.15) ističe za:

  • (Hrvatski) Poziv za uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i glomaznog otpada (KK.06.3.1.17) ističe za:

  • (Hrvatski) Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje ističe za:

  • (Hrvatski) Poziv za uspostavu reciklažnih dvorišta (KK.06.3.1.16) ističe za: