Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Izobrazno – informativne aktivnosti

Izobrazno – informativne aktivnosti

Cilj provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti je izgradnja, odnosno jačanje svijesti građana RH o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu, a s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Korisnici projekata u okviru Poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (KK.06.3.1.07)  su jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti  koje se mogu sufinancirati kroz navedeni Poziv su:

  • izrada letaka, plakata i brošura za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje
  • emitiranje specijaliziranih radijskih i TV emisija te održavanje javnih i edukacijskih tribina o gospodarenju otpadom
  • radijski i televizijski edukativno-promotivni spotovi posvećeni gospodarenju otpadom
  • uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom gradova i općina ili nadogradnja postojeće stranice JLS sadržajima vezano uz održivo gospodarenje otpadom
  • izrada informativno-obrazovnih materijala za predškolsku i školsku djecu, te održavanje radionica, igrokaza i predstava
  • elektronski oglasi za objavu na internetskim portalima i plaćeni oglasi u tiskanim medijima
  • uključivanje mjera koje promoviraju ravnopravnosti žena i muškaraca i zabranu diskriminacije u izobrazno-informativne aktivnosti, te prilagođenost za osobe s invaliditetom

Popis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava