Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

01.07.2021.

Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager

Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager“.

Potpisnici Ugovora su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatske šume d.o.o. kao Korisnik projekta. Potpisom ugovora osigurano je 90 milijuna HRK bespovratnih EU sredstava, što je 85% od ukupno prihvatljivih troškova projekta, koji iznose 106 milijun HRK.

Ključne aktivnosti projekta Ecomanager su jačanje kapaciteta Hrvatskih šuma za planiranje upravljanjem područjima Ekološke mreže (EM), izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja EM te podizanje svijesti javnosti o važnosti održivog upravljanja šumama i šumskim zemljištem, uključivanjem dionika područja EM u tijek izrade šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja EM.