Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

16.01.2018.

KK.06.4.2.19 – Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo – PROJEKT ĐAKOVO

Korisnik projekta: Đakovački vodovod d.o.o. Đakovo

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 267.314.533,82 HRK

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 213.851.627,05 HRK

Bespovratna EU sredstva: 152.261.357,46 HRK (71,20%)

 

 

Osnovni elementi projekta:

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

 • Izgradnja sustava gravitacijske odvodnje duljine 41.625 km, sustava tlačne odvodnje duljine 10,449 km, 26 crpnih stanica, 3 retencijsko preljevne građevine;
 • Rekonstrukcija postojećeg sustava gravitacijske odvodnje duljine 10.240 km;
 • Izgradnja 2.581 priprema za kućne priključke odvodnje;
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 3. stupnja pročišćavanja kapaciteta 33.000 ES (ekvivalent stanovnika);
 • Vodoopskrba
 • Rekonstrukcija 8.134 km vodoopskrbnog sustava;
 • Nabava opreme (vozilo za čišćenje kanalizacije, vozilo za prijevoz otpadnog mulja; kamera za inspekciju kanalizacije);
 • Kupnja zemljišta za izgradnju UPOV-a;
 • Usluge nadzora projekta, vođenja projekta i promidžbe projekta.

 

Ciljevi projekta:

 • povećati priključenost na javni sustav odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Đakovo na cca 95% ;
 • osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda gradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 3. stupnja;
 • povećati učinkovitost i pouzdanost javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode (princip zagađivač plaća);
 • smanjiti infiltraciju u sustav odvodnje na prihvatljivu razinu čime će se pridonijeti zaštiti podzemnih voda kao i smanjenju operativnih troškova sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

 

Projekt Đakovo provodi se kroz 7 ugovora:

–           Ugovor o radovima izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

–           Ugovor o radovima izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe

–           Ugovor o nabavi opreme

–           Ugovor o uslugama za nadzor radova

–           Ugovor za troškove imovinsko-pravnih odnosa

–           Ugovor o uslugama promidžbe i vidljivosti projekta

–           Ugovor o uslugama upravljanja projektom i administracija

 

Razdoblje provedbe projekta: 2018. – 2020.