Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

30.01.2019.

Objavljen izmijenjeni Program kreditiranja „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“

Program kreditiranja „ESIF krediti za javnu rasvjetu“ podupire ostvarenje energetskih ušteda u sustavima javne rasvjete koje će rezultirati smanjenjem potrošnje električne energije.

Nastavno na Program kreditiranja „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ objavljen 19. lipnja 2018. godine, HBOR je objavio izmijene Programa, u cilju lakše dostupnosti i prihvatljivosti kredita jedinicama lokalne samouprave (JLS). Program kreditiranja je izmijenjen isključivo u dijelu minimalnih tehničkih kriterija a da se pri tom ne ugrožavaju načela energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja.

Kako bi ostvarili kreditiranje, potencijalni primatelji HBOR – u mogu podnijeti zahtjev za kredit, u razdoblju od 01. srpnja 2018. godine do 30. lipnja 2023. godine, do kada će biti moguće isplaćivati sredstva.

Sredstva u okviru financijskih instrumenata osigurana su iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Specifični cilj 4c4 „Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete“,  ukupne vrijednosti 152 milijuna kuna.

Temeljem potpisanog Sporazuma o financiranju, sudionici u provedbi financijskih instrumenata su Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo zaduženo za upravljanje i provedbu OPKK, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, zadužena za provođenje financijskog instrumenta izravnim kreditiranjem krajnjih primatelja, te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1, zaduženo za praćenje kontrole ostvarenja pokazatelja uspješnosti navedenog financijskog instrumenta.

Prihvatljivi krajnji primatelji financijskog instrumenta su jedinice lokalne samouprave (JLS) s prihvatljivim namjenama ulaganja, primjerice u: ugradnju novih naplatnih i kontrolnih brojila električne energije, ugradnju rasvjetne i regulacijske opreme te elektrotehničkoga materijala i pribora na stupna mjesta javne rasvjete, ugradnju fotonaponskih sustava napajanja javne rasvjete s distribuiranim ili centralno smještenim fotonaponskim panelima, isključivo u funkciji napajanja sustava javne rasvjete. Najniži kunski iznos kredita koji prihvatljivi krajnji primatelji mogu ostvariti je 500.000 kuna, a najviši 15 milijuna kuna.

Detaljnije informacije kao i cjeloviti tekst izmijenjenog Programa kreditiranja „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ možete potražiti OVDJE .