Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

04.10.2019.

Objavljen je novi poziv za sanaciju odlagališta

MZOE je 4. listopada 2019. objavio novi poziv za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, vrijedan 250 milijuna kuna

MZOE je 4. listopada 2019. objavio otvoreni poziv za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada. Poziv će biti otvoren do 31. prosinca 2022. godine, a prihvatljivi prijavitelji za ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave. Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda predviđena za Poziv iznose 250 milijuna HRK, a po jednom projektnom prijedlogu prijavitelji mogu potraživati maksimalno 60 milijuna HRK, odnosno do 85% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u sklopu ovog Poziva su aktivnosti izvođenja radova na sanaciji zatvorenih odlagališta, priključenja na komunalnu i energetsku infrastrukturu, izrade dokumentacije za građenje, stručnog i projektantskog nadzora, koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18), tehničke pomoći za upravljanje projektom, aktivnosti promidžbe i vidljivosti i dr.

Cjelokupna dokumentacija Poziva dostupna je na web stranicama eFondovi i strukturnifondovi.