Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

26.09.2019.

Objavljen Poziv “Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima”

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima” (KK.06.5.2.06) u postupku Izravne dodjele.

Projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ provodit će se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014. – 2020.“, Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“.

 

Projektom se želi povećati učinkovitost i vidljivost (transparentnost) upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 upisom posebnih pravnih režima u službene registre RH i izradom dokumentacije koja je preduvjet za provedbu prava prvokupa. Jedini prihvatljivi Prijavitelj u okviru Poziva je Državna geodetska uprava (DGU), državna upravna organizacija koja obavlja poslove iz područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije te vodi brigu o uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka, informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sustava, državnoj službenoj kartografiji (1:5000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:250000), geodetskoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru nekretnina, prostornim jedinicama i infrastrukturi te geodetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu.

 

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 36.745.828,94 kuna, dok najviši mogući iznos sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi 31.233.954,60 kuna. Rok za podnošenje projektnog prijedloga od strane jedinog prihvatljivog Prijavitelja u okviru poziva je 21. listopad 2019. godine.

 

Detaljnije informacije i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na stranicama eFondovi (OVDJE) i Strukturni fondovi (OVDJE)