Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

12.07.2019.

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Ukupna raspoloživa sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) predviđena za ovaj Poziv iznose 34,2 milijuna kuna

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, točnije Specifičnog cilja 5a1 – Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Ukupna raspoloživa sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) predviđena za ovaj Poziv iznose 34,2 milijuna kuna, pri čemu najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 200 tisuća kuna, dok se pojedinačnom prijavitelju, za jedan projekt, može se dodijeliti najviše 3 milijuna kuna.

U Republici Hrvatskoj nema dovoljno podataka i istraživačkih radova o utjecaju, ranjivosti i konkretnim mjerama prilagodbe klimatskim promjenama koji su neophodni za planiranje i jačanje otpornosti na klimatske promjene, što je posebno važno za ranjive sektore identificirane u Sedmom nacionalnom izvješću: hidrologija, upravljanje vodnim i morskim resursima; poljoprivreda; šumarstvo; ribarstvo; prirodni ekosustavi i bioraznolikost; energetika; turizam; zdravstvo) te za dva ”transverzalna” sektora (prostorno planiranje i upravljanje obalnim područjem; upravljanje rizicima). Nastavno na gore navedeno, Republika Hrvatska objavom ovog Poziva podupire primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim sektorima. Stoga je svrha (cilj) ovog Poziva pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime.

Potpora će se dodijeliti projektima kojima se provode primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama za minimalno jedan od sektora koji je u Sedmom nacionalnom izvješću identificiran kao:

• ranjivi sektor i/ili
• transverzalni sektor.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 23. rujna 2019. godine dok je krajnji rok dostave projektnih prijedloga do 31. ožujka 2020. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava EFRR-a predviđenih za ovaj Poziv.

Cjelokupna dokumentacija Poziva dostupna je na web stranicama eFondovi i strukturnifondovi.hr.