Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

18.09.2019.

Objavljen Poziv “Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – Fearless Velebit”

Opći cilj projekta Fearless Velebit je razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica, i obuhvaća područje od ukupno 1.676,34 ha koje se prostire u dvije županije, Ličko-senjskoj i Zadarskoj.

Projektom će se razminirati 1.645,26 ha šuma, šumskog te ostalog nešumskog zemljišta i rekonstruirati 75,07 km (31,08 ha) zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste u cilju osiguranja sigurnog javnog pristupa područjima u kojima su prisutni eksplozivni ostaci rata ili se sumnja na njihovu prisutnost, čime će omogućiti održivo upravljanje i zaštita šuma, odnosno nesmetana provedba 12 šumskogospodarskih planova, u skladu sa strogim načelima održivog upravljanja šumama, a ujedno će se, na šumskom zemljištu na kojim će se obavljati poslovi razminiranja, omogućit obnova i očuvanje ugroženih i zaštićenih rijetkih livadnih vrsta i staništa. Istovremeno, razminiranjem šuma i šumskog zemljišta ostvarit će se i preduvjeti za provedbu planova upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000 i omogućiti održivo upravljanje zaštićenim područjima u skladu s Planom upravljanja Parkom prirode Velebit te Planom upravljanja Nacionalnim parkom Paklenica.

Jedini potencijalni Prijavitelj projekta su Hrvatske šume d.o.o., dok je Partner na projektu: Ministarstvo unutarnjih poslova.

Raspodjela uloga Prijavitelja i Partnera, odnosno odgovornosti za koordinaciju provedbe pojedinih aktivnosti koje se predviđaju projektom, temeljena je na pravnom obliku Prijavitelja i Partnera, na njihovoj nadležnosti u projektnom području u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kao i na njihovim tehničkim kapacitetima i stručnom znanju koje posjeduju, a koje je potrebno za provedbu određene aktivnosti.

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova Projekta iznosi 259.288.453,32 kuna, dok najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi 220.395.185,32 kuna.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Dokumenti Poziva:

  1. Sažetak poziva,
  2. Uputa o izračunu troškova osoblja,
  3. Obrasci,
  4. Prilozi

Detaljnije informacije možete pronaći na stranicama eFondovi (klikom OVDJE) i Strukturni fondovi (klikom OVDJE)