Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

19.04.2019.

Objavljen Poziv “Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje”

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 06.05.2019., dok je krajnji rok za podnošenje prijava 21.12.2020.

U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje“ koji se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“, Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“ bespovratna sredstva će se dodijeliti projektima koji će rezultirati povećanim kapacitetom za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima za divlje životinje.

Predmet poziva je doprinijeti osiguranju odgovarajućeg smještaja i skrbi za jedinke životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima, a koje su:

  1. strogo zaštićene zavičajne vrste životinja koje su nađene u prirodi iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane (osim riba i uz izuzetak onih iz st. 2. čl. 67 Zakona o zaštiti prirode ) i/ili
  2. zaplijenjene ili oduzete strogo zaštićene životinje, kao i životinje divljih vrsta zaplijenjene sukladno posebnom propisu kojim se regulira prekogranični promet i trgovina divljim vrstama.

Svrha (cilj) Poziva je unaprijediti postojeće i uspostaviti nove kapacitete oporavilišta za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda (KF) koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi: najniži iznos 200.000,00kuna najviši iznos 6.000.000,00 kuna, dok je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz KF-a u okviru ovog Poziva 66.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji Poziva na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima odnosno pravnim osobama koje obavljaju poslove oporavilišta za divlje životinje i koji su odabrani Odlukom o odabiru oporavilišta za divlje životinje. Popis prihvatljivih prijavitelja naveden je u točki 2.1. Uputa za prijavitelje.

 

RADIONICA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) organizira informativnu radionicu na kojoj mogu sudjelovati svi prihvatljivi prijavitelji.

Radionica će se održati u ponedjeljak, 29. travnja 2019. godine u prostorijama MZOE, Zagreb, Radnička cesta 80, 3. kat (aneks), velika dvorana, s početkom u 12 sati.

Obavijest o održavanju informativne radionice objavljena je i na stranicama www.strukturnifondovi.hr i http://efondovi.mrrfeu.hr te stranicama Ministarstva www.mzoe.hr i www.opzo-opkk.hr .

Ovim putem molimo da Vaše cijenjene prijave na informativnu radionicu dostavite najkasnije do petka, 26. travnja 2019. godine do 12 sati na adresu skop@mzoe.hr te Vas radi ograničenog broja mjesta, obavještavamo kako je broj sudionika ograničen na najviše 2 po prijavitelju.

Program radionice preuzmite OVDJE

NAPOMENA* Informacije o prijavama, eventualne promjene u vremenu i mjestu održavanja informativnih radionica ili u slučaju otkazivanja objaviti će se na gore navedenim internetskim stranicama.