Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

28.05.2019.

Objavljen poziv za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada

MZOE je 22. svibnja 2019. objavio poziv za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 22. svibnja 2019. godine otvoreni Poziv za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala. Poziv je otvoren do 30. lipnja 2020. godine, a prihvatljivi prijavitelji za ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave. Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda predviđena za Poziv iznose 350 milijuna HRK, a po jednom projektnom prijedlogu može se potraživati od jedan do 50 milijuna HRK.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u sklopu ovog Poziva su priprema projektne dokumentacije, priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba, građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje uključujući izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju, priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste (isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje), stručni nadzor građevinskih radova, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu, tehnička pomoć za upravljanje projektom te aktivnosti informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta.

Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na web stranicama eFondovi i strukturnifondovi.hr.

U sklopu ovog Poziva 7. lipnja 2019. organizirana je i informativna radionica za potencijalne prijavitelje, a više informacija o njoj može se naći na navedenim web stranicama.