Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

08.05.2019.

Održana radionica za prijavitelje u okviru Poziva „Unapređenje i povećanje kapaciteta za divlje životinje“

U Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, 29. travnja 2019. godine održana je informativna radionica za potencijalne prijavitelje u okviru otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređenje i povećanje kapaciteta za divlje životinje“.

Tematski, radionica je bila podijeljena u dva dijela, kroz koju su se prijaviteljima u prvom dijelu prezentirale osnovne informacije o pozivu, eliminacijski uvjeti za prijavitelje i projekte, prihvatljive aktivnosti, kriteriji odabira te sami postupak dodjele bespovratnih sredstava po fazama. Drugi dio radionice bio je rezerviran za praktične primjere i pitanja koji će prijaviteljima olakšati sami proces izrade projektnog prijedloga i prijavljivanje na poziv.

 

Podsjetimo, poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje i povećanje kapaciteta za divlje životinje“ (KK.06.5.2.04), koji se provodi u okviru OPKK, Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000),  objavljen je 5. travnja 2019,  početak zaprimanja prijava u okviru poziva je 06. svibnja 2019, dok je primarna svrha unapređenje novih kapaciteta oporavilišta za smještaj i brigu o jedinkama životinja, a koje su strogo zaštićene zavičajne vrste životinja ili zaplijenjene – oduzete strogo zaštićene životinje, kao i životinje divljih vrsta zaplijenjene sukladno posebnom propisu kojim se regulira prekogranični promet i trgovina divljim vrstama, a koje se zbrinjavaju u oporavilištima. Ukupna bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti u okviru poziva iznose 66.000.000,00 kn sa minimalnim iznosom bespovratnih sredstava od 200.000,00 kn, te maksimalnim od 6.000.000,00 kn po prihvatljivom prijavitelju.

Detaljnije informacije o pozivu potražite na: eFondovi i strukturni fondovi

Prezentaciju s radionice preuzmite OVDJE