Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

01.04.2019.

Otvoreno savjetovanje za Shemu za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Priopćenje za javnost

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja:  https://savjetovanja.gov.hr/ započelo je savjetovanje o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“.

Poziv se planira u okviru Specifičnog cilja 5a1 – Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva koja su na raspolaganju u okviru Poziva je 34.2 milijuna kuna, pri čemu najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 200 tisuća kuna, dok se pojedinačnom prijavitelju, za jedan projekt, može dodijeliti najviše 3 milijuna kuna.

Poziv je namijenjen istraživačkim organizacijama i/ili istraživačkim infrastrukturama. Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti maksimalno jedan projektni prijedlog te se s jednim prijaviteljem može sklopiti maksimalno jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Prijavitelj može imati više od jednog partnera. Pravna osoba koja je Prijavitelj na jednom projektnom prijedlogu može biti partner drugim Prijaviteljima, na neograničenom broju projektnih prijedloga.

Financirat će se projekti koji predviđaju primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe na klimatske promjene u odabranim ranjivim i/ili transverzalnim sektorima prema Sedmom nacionalnom izvješću Republike Hrvatske o promjeni klime prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime, a prihvatljive aktivnosti uključuju organizaciju i provedbu primijenjenog istraživanja za klimatske promjene za odabrane ranjive i/ili transverzalne sektore, osiguravanje javnosti i dostupnosti projektnih rezultata, jačanja kapaciteta članova stručnog tima za provedbu istraživanja te jačanja svijesti javnosti i aktivnosti upravljanja projektom.

E-savjetovanje će biti otvoreno 30 dana tijekom kojih zainteresirani prijavitelji imaju mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja svih potrebnih pojašnjenja vezano za Poziv od strane Ministarstva. Objava Poziva planirana je tijekom svibnja.

U eSavjetovanje se možete uključiti OVDJE