Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
EN
EN
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Izdvojene novosti

Otvoreni pozivi

  • Poziv za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada (KK.06.3.1.18) ističe za:

  • Započeo rok za prijave za otvoreni poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada (KK.06.3.1.15) ističe za:

  • Poziv za uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i glomaznog otpada (KK.06.3.1.17) ističe za:

  • Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje ističe za:

  • Poziv za uspostavu reciklažnih dvorišta (KK.06.3.1.16) ističe za: