Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
EN
EN
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Izdvojene novosti

Otvoreni pozivi

  • Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima (KK.06.5.2.06) ističe za:

  • Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama ističe za:

  • Objavljen poziv za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada ističe za:

  • Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje ističe za: