Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

31.10.2019.

Pet uspješnih tvrtki završilo provedbu projekata u sektoru industrije

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u okviru Operativnog Programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., (OPKK) objavilo je u listopadu 2017. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama“, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do siječnja 2018. godine.

Pozivom je inicijalno bilo predviđeno dodijeliti 114 milijuna kuna bespovratnih sredstava za mjere energetske učinkovitosti. Prijave na Poziv poslalo je 130 poduzeća, od čega je njih čak 89 zadovoljilo sve uvjete prihvatljivosti i kojima je ukupno dodijeljeno 303.730.303,47 HRK bespovratnih sredstava, zbog čega je i naknadno odlukom Upravljačkog tijela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i povećana financijska alokacija Poziva.

Ministar zaštite okoliša i energetike te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 18. lipnja 2018. godine u prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu, svečano su dodijelili Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava uspješnim prijaviteljima, nakon čega je proces provedbe projekata mogao i započeti.

Među prvima koji su završili s projektnim aktivnostima u okviru Poziva su korisnici: Energy Plus d.o.o., Ferokotao d.o.o., Promming d.o.o., Velinac d.o.o i Tehnix d.o.o., a kojima je dodijeljeno ukupno 10.826.647,45 HRK bespovratnih sredstava. Provedene projektne aktivnosti za povećanje energetske učinkovitost su različite, od izgradnje sunčane elektrane za vlastite potrebe, modernizacije rasvjete zamjenom postojećih rasvjetnih tijela, zamjena dotrajale vanjske stolarije i bravarije ugradnjom nove sa obnovom plinske toplovodne kotlovnice, pa sve do ugradnje sustava iskorištavanja otpadne topline od linija za plastifikaciju metalnih dijelova i obnove termuljnog kotla loženog drvnom sječkom.