Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

11.09.2019.

Počela isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Počela isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, plastike i stakla u okviru projekta nabave spremnika kojeg provodi FZOEU

U okviru projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, za koji je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) u siječnju 2019. godine dodijeljeno 315 milijuna kuna EU sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Cilj projekta je osigurati različite vrste spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za potrebe građana u više od 400 jedinica lokalne samouprave. Objedinjenu javnu nabavu provodi FZOEU kao korisnik projekta, a početkom rujna u Velikoj Gorici započela je isporuka prvih spremnika u okviru ovog projekta.

Nakon provedenog postupka javne nabave za 5 različitih grupa nabave, FZOEU je 19. kolovoza 2019. godine potpisao ugovor s tvrtkom Kova d.o.o. Velika Gorica, vrijednosti 2.783.662,50 kn s PDV-oma, u okviru kojeg će se biti nabavljeno 389 metalnih zvona zapremine 2-2,5 m3 i od 2,6-3,2 m3 za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, plastike i stakla. Potrebe za ovakvom vrstom spremnika iskazalo je 13 jedinica lokalne samouprave, a cjelokupna isporuka metalnih zvona planira se provesti u razdoblju od rujna do studenog 2019. godine.