Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

10.05.2019.

Pokrenut postupak izravne dodjele za projekt „Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager “

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“, Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“ je 10. svibnja 2019. godine pokrenut postupak izravne dodjele „Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager“ (referentni broj: KK.06.5.2.05).

Dodjela bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva rezultirat će izradom 167 Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže s ishođenom suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Predmet Poziva je je osigurati održivo upravljanje bioraznolikošću u šumskom dijelu ekološke mreže Natura 2000 kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom.

Svrha (cilj) Poziva je izraditi šumskogospodarske planove na području Republike Hrvatske, koji će ujedno biti i planovi upravljanja ekološkom mrežom u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi projekta su:

 Osnaživanje kapaciteta zaposlenika Hrvatskih šuma za učinkovitije upravljanje područjima ekološke mreže.

 Osigurati učinkovito i održivo upravljanje šumskim dijelom ekološke mreže integracijom procesa planiranja u šumarstvu i zaštiti prirode kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom sukladno člancima 56. i 56.b Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18 i 14/19), konkretno Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže sukladno člancima 27., 28. i 29. Zakona o šumama (Narodne novine, br. 68/18 i 115/18).

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 143.500.990,97 HRK, dok najviši mogući iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi 121.975.842,32 kuna.

Jedini prihvatljivi Prijavitelj u sklopu ovog Poziva su Hrvatske šume d.o.o.

Detaljne informacije o Pozivu potražite na stranicama: efondovi i strukturni fondovi.