Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili glomaznog otpada

17.02.2021.

Postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili glomaznog otpada

Ukupni prihvatljivi troškovi: 228.023.865,80 kn
Ukupno dodijeljena bespovratna sredstva (EU): 140.563.100,77 kn
Ukupna sredstva korisnika: 87.460.765,03 kn
Broj odobrenih projekata: 31

Ovaj poziv bio je namijenjen pravnim i fizičkim osobama koje su malo, veliko ili srednje poduzeće. Poziv je objavljen 30. siječnja 2020., a zatvoren 3. lipnja 2020. Stopa EU sufinanciranja iznosila je 50-70%, ovisno o kategoriji postrojenja i veličini poduzeća. Provedba svih projekata po ovom pozivu završava najkasnije 1. lipnja 2023. godine.

Svrha ovih projekata je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kako bi se povećali kapaciteti za obradu na razini RH.

Bespovratna sredstva dodijeljena su za sljedeće vrste postrojenja:

  • fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
  • mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Glavne aktivnosti koje će se provoditi su:

  • aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • aktivnosti vezane uz uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
  • aktivnosti izgradnje, nadogradnje i/ili opremanja fiksnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te investicijski i stručni nadzor te koordinacija zaštite na radu
  • aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
  • aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama eu o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom
  • aktivnosti upravljanja projektom i administracije

Popis ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava