Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada

Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada