Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

18.04.2019.

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za CGO Babina gora

U Karlovcu je 17. travnja 2019. održano svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Babina gora.

Ugovor su potpisali ministar Tomislav Ćorić, u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike/Posredničkog tijela razine 1, direktor Dubravko Ponoš u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost/Posredničkog tijela razine 2 i direktorica tvrtke CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. Marija Tufeković, u ime korisnika.

Potpisanim ugovorom za projekt izgradnje CGO Babina gora osigurano je 195.672.384,43 HRK bespovratnih EU sredstava, što je 72,34% od ukupno prihvatljivih troškova projekta (270.490.490,00 HRK). Prethodno je za ovaj projekt proveden postupak izravne dodjele, nakon kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike  8. travnja 2019. godine donijelo Odluku o financiranju.

Izgradnjom CGO Babina gora i pripadajućih pretovarnih stanica Karlovac, Ogulin, Slunj i Otočac, uz provedbu ostalih projektnih aktivnosti, planira se unaprijediti sustav gospodarenja otpadom u Karlovačkoj županiji, zapadnom dijelu Sisačko-moslavačke županije (Grad Glina, Općine Gvozd i Topusko) i sjevernom dijelu Ličko-senjske županije (Grad Otočac, Općine Plitvička jezera, Vrhovine i Brinje).

Provedbom projekta pridonosi se ispunjavanju obveza RH prema EU u području gospodarenja otpadom, konkretno Direktive 1999/31/EZ EP i Vijeća od 26.4.1999. o otpadu, doprinosi se zaštiti zdravlja ljudi i unaprjeđenju kvalitete života stanovništva, te se osigurava ispunjavanje ciljeva iz Strategije gospodarenja otpadom RH, kao i ispunjavanje ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine (PGO RH), konkretno Cilja 1.4 Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada, odnosno Mjere 1.4.5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom.

Glavne tehnološke jedinice odnosno procesi u CGO Babina gora obuhvaćaju mehaničko-biološku obradu miješanog komunalnog otpada, biološku obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada, mehaničku obradu građevnog otpada, mehaničku obradu glomaznog otpad i odlagališta otpada.

Realizacijom projekta CGO Babina gora ostvarit će se iskorak u postavljanju temelja za održivo gospodarenje otpadom, usklađeno s relevantnim zakonodavstvom, kojim će se uz provedbu ostalih mjera iz PGO RH (kao što su odvojeno prikupljanje otpada, sanacija i zatvaranje neusklađenih odlagališta i dr.) osigurati iskorištavanje preostalog miješanog otpada i zbrinjavanje preostalog otpada na okolišno prihvatljiv način.