Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

07.02.2020.

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za CGO Lučino razdolje

U Dubrovniku je 7. veljače 2020. održano svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje

Ugovor su potpisali ministar Tomislav Ćorić, u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike/Posredničkog tijela razine 1, direktor Siniša Kukić u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost/Posredničkog tijela razine 2 i Josip Bačić, direktor tvrtke Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. Dubrovnik, u ime Korisnika.

Potpisanim ugovorom za projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Lučino razdolje osigurano je 286,81 milijuna HRK bespovratnih EU sredstava, što je 70,18% od ukupno prihvatljivih troškova projekta (408,69 milijuna HRK). Prethodno je za ovaj projekt proveden postupak izravne dodjele, nakon kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 23. siječnja 2020. godine donijelo Odluku o financiranju.

Izgradnjom CGO Lučino razdolje i 6 pripadajućih pretovarnih stanica (Dubrovnik, Metković, Janjina, Sitnica, Mljet i Lastovo), uz provedbu ostalih projektnih aktivnosti, planira se uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Provedbom projekta pridonosi se ispunjavanju obveza RH prema EU u području gospodarenja otpadom, doprinosi se zaštiti zdravlja ljudi i unaprjeđenju kvalitete života stanovništva, te se osigurava ispunjavanje ciljeva iz Strategije gospodarenja otpadom RH, kao i ispunjavanje ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine.

Glavne projektne aktivnosti su izgradnja CGO Lučino razdolje i 6 pretovarnih stanica (PS), nabava pokretne opreme za CGO i 6 PS, nadzor izgradnje CGO i 6 PS, tehnička pomoć, promidžba i vidljivost projekta, otkup zemljišta za CGO Lučino razdolje i PS, priključenje na komunalnu infrastrukturu, upravljanje projektom i administracija.

CGO Lučino razdolje smješten je u Općini Dubrovačko primorje. Sama izgradnja CGO-a uključuje aktivnosti projektiranja i radove na izgradnji prilazne ceste, ulazno-izlazne zone, zone za prihvat i obradu građevnog otpada, postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (kapaciteta cca 40.000 t/god), odlagališne plohe za odlaganje neopasnog otpada (kapaciteta cca 246.000 m3), odlagališne plohe za odlaganje inertnog otpada (kapaciteta cca 42.000 m³), trafostanice sa susretnim postrojenjem, ograde, prateće infrastrukture, zelene površine i dr. Provedbom projekta smanjit će se količina odloženog komunalnog otpada za 40.979 t.