Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

13.02.2019.

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za CGO Lećevica

U Splitu je 25. siječnja 2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš i privremena upraviteljica Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. Vlatka Lucijanić-Justić.

Potpisanim ugovorom za projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Lećevica je osigurano 322.498.130,90 HRK bespovratnih EU sredstava, što je 71,01% od ukupno prihvatljivih troškova projekta (454.129.208,00 HRK). Glavne projektne aktivnosti u okviru ovog projekta su projektiranje i izgradnja CGO-a (uključujući postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada, uređaj za pročišćavanje procijednih voda, servisni centar, upravnu zgradu, infrastrukturu unutar CGO-a, odlagališne plohe i dr.), građenje pretovarnih stanica Split, Sinj, Zagvozd, Brač, Hvar i Vis, stručni nadzor gradnje CGO-a i 6 pretovarnih stanica, nabava pokretne opreme za CGO, tehnička pomoć i upravljanje projektom, mjere informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta, te kupnja zemljišta na lokaciji CGO-a.

Uspostavom CGO Lećevica omogućit će se sanacija i zatvaranje svih neusklađenih odlagališta u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a projekt će doprinijeti i smanjenju količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta te smanjenju nepovoljnih učinaka odloženog otpada na okoliš.