Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

28.03.2018.

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, točnije Specifičnog cilja 6iii1, te nastavno na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Identifikacija i kartiranje morskih staništa“, (KK.06.5.1.02), 20. ožujka 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava za projekt „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkih tijela razine 1 i 2 s jedne strane i Korisnika projekta – Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) s druge strane.

Ukupna vrijednost ugovorenog Projekta je 89.640.501,65 HRK, dok je, uz stopu sufinanciranja od 85 %, HAOP – u dodijeljeno 76.194.426,40 HRK bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda.

Svrha projekta je identificirati i kartirati obalna i pridnena morska staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom te izraditi cjelovitu kartu obalnih i pridnenih morskih staništa u hrvatskom obalnom moru i epikontinentalnom pojasu. Cilj projekta je povećati dostupnost podataka o morskoj bioraznolikosti, koji su preduvjet za uspostavu i provedbu odgovarajućih mjera praćenja i očuvanja u skladu s Direktivom o staništima i Okvirnom direktivom o morskoj strategiji.
Karta obalnih i pridnenih morskih staništa, što uključuje i prostornu bazu podataka, ugradit će se u postojeći Informacijski sustav zaštite prirode (ISZP) i biti dostupna zainteresiranoj javnosti i nakon završetka projekta.