Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

01.07.2021.

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst“

Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - Karlovac Karst“.

Potpisnici Ugovora su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatske šume d.o.o. kao Korisnik projekta. Potpisom ugovora osigurano je 196 milijuna HRK bespovratnih EU sredstava, što je 85% od ukupno prihvatljivih troškova projekta, koji iznose 231 milijun HRK.

Ključne aktivnosti projekta Karlovac Karst uključuju razminiranje šuma i šumskog zemljišta, obnovu šumske protupožarne infrastrukture, obnovu šuma i šumskog zemljišta te podizanje svijesti javnosti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i vrijednosti usluga ekosustava te važnosti održivog upravljanja šumama i šumskim zemljištem.