Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

09.10.2020.

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za RCGO Piškornica

U Koprivnici je 8. listopada 2020. održano svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (RCGO) Piškornica

Ugovor su potpisali ministar Tomislav Ćorić, u ime Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja/Posredničkog tijela razine 1, direktor Siniša Kukić u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost/Posredničkog tijela razine 2 i Mladen Ružman, direktor tvrtke Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske – Piškornica d.o.o. u ime Korisnika. Potpisom ugovora za projekt izgradnje RCGO Piškornica osigurano je 313,75 milijuna HRK bespovratnih EU sredstava, što je 70% od ukupno prihvatljivih troškova projekta, koji iznose 448,23 milijuna HRK.

Izgradnjom RCGO Piškornica s pretovarnim stanicama Varaždin i Zabok planira se unaprijediti sustav održivog gospodarenja otpadom na području sjeverozapadne Hrvatske, odnosno na području Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije koje imaju oko 518.000 stanovnika (2018.). Lokacija RCGO-a je neposredno uz postojeće odlagalište u Koprivničkom Ivancu.

Glavne projektne aktivnosti su izgradnja RCGO Piškornica i 2 pretovarne stanice (PS), nabava mobilne opreme, nadzor na radovima na izgradnji RCGO i 2 PS, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. Budući RCGO Piškornica sastojat će se od sljedećih glavnih tehničko-tehnoloških zona: ulazno-izlazna zona, upravna zgrada, servisni centar, skladišna zona, postrojenje za mehaničko – biološku obradu otpada, zona za obradu građevinskog otpada, zona za obradu otpadnih voda, zona baklja za obradu otpadnog plina, prateća i komunalna infrastruktura, zone za odlaganje, odlagalište neopasnog otpada s 2 odlagališne plohe (prva ploha kapaciteta 600.000 m3, dostatna za prvih 15 godina operativnog rada, sufinancirat će se s EU sredstvima, a druga kasnije vlastitim sredstvima korisnika) i odlagalište inertnog otpada kapaciteta od 185.000 m3.

Provedbom projekta pridonosi se unaprjeđenju kvalitete života stanovništva i zaštiti zdravlja ljudi, ispunjavanju obveza RH prema EU u području gospodarenja otpadom, te se osigurava ispunjavanje ciljeva iz Strategije gospodarenja otpadom RH, kao i ispunjavanje ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine.