Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

26.10.2020.

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za sanaciju odlagališta Karepovac

U Splitu je 23. listopada 2020. održano svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za sanaciju odlagališta otpada Karepovac potpisali su ministar Tomislav Ćorić u ime Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja/Posredničkog tijela razine 1, direktor Siniša Kukić u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost/Posredničkog tijela razine 2 i Andro Krstulović Opara, gradonačelnik Grada Splita u ime Korisnika. Potpisom ugovora za projekt sanacije Karepovca osigurano je 114,87 milijuna HRK bespovratnih EU sredstava, što je 60% od ukupno prihvatljivih troškova projekta, koji iznose 191,45 milijuna HRK.

Predmet projekta je sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac, koje se nalazi na području Grada Splita, a na koje se godišnje odloži oko 135.000 t otpada odnosno do danas je odloženo više od 7 milijuna m3 otpada. Sanacijom i zatvaranjem odlagališta pridonijet će se sprječavanju potencijalnih negativnih utjecaja ovog odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje odnosno zaštiti podzemnih i površinskih voda, smanjenju emisije stakleničkih plinova te zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša.