Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

21.02.2020.

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za sortirnicu u Gradu Rijeci

U Rijeci je 20. veljače 2020. održano svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) na lokaciji „Mihačeva Draga“

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) na lokaciji „Mihačeva Draga“ u Rijeci prvi je projekt koji je odobren u okviru otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga KK.06.3.1.12. „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“.

Ugovor su potpisali ministar Tomislav Ćorić, u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike/Posredničkog tijela razine 1, direktor Siniša Kukić u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost/Posredničkog tijela razine 2 i Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, u ime Korisnika.

Potpisanim ugovorom za projekt izgradnje sortirnice osigurano je 31,28 milijuna HRK bespovratnih EU sredstava, što je 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta (36,81 milijuna HRK).  Projektom je predviđena izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada, što uključuje aktivnosti građenja i opremanja sortirnice, priključenje sortirnice na komunalnu infrastrukturu, nadzor, izradu pojednostavljene analize troškova i koristi, tehničku pomoć za upravljanje projektom i aktivnosti informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta. Tehnološki proces postrojenja obuhvaća prijam, sušenje, sortiranje, baliranje, tehnološku separaciju neiskorištenog materijala i reciklažu sirovina, koje imaju tržišnu vrijednost, a u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša. Planirana količina otpada, koja će dnevno ulaziti u postrojenje iznosi otprilike 50 tona, što zahtijeva kapacitet do 7 t/h predsortiranog komunalnog otpada koji ulazi u postrojenje. Ukupni godišnji kapacitet uz jednosmjenski rad iznosi najviše 12.250 t/god. Planirano je izdvajanje sljedećih materijala: plastika, karton, papir, PET ambalaža, MET ambalaža, tekstil, staklo i metal. Ova sortirnica će pokrivati odvojeno prikupljeni otpad s područja sljedećih gradova i općina: Rijeka, Kastav, Kraljevica, Bakar, Viškovo, Klana, Čavle, Jelenje i Kostrena.

Provedbom ovog projekta pridonosi se ispunjavanju obveza RH prema EU u području gospodarenja otpadom i osigurava ispunjavanje ciljeva iz Strategije gospodarenja otpadom RH, kao i ispunjavanje ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine te se tehnološki zaokružuje sustav gospodarenja otpadom na širem području Grada Rijeke.