Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

26.07.2018.

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pilot – projekt uvođenja naprednih mreža“

Priopćenje za javnost

Realizacijom ovog projekta tj. uvođenjem koncepta naprednih mreža dio distribucijske mreže električne energije Republike Hrvatske biti će informatiziran.

Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava za „Pilot – projekt uvođenja naprednih mreža“  potpisan je 24. srpnja 2018. godine između ministra zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislava Ćorića, direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravka Ponoša te Nikole Šulentića, direktora HEP-Operatora distribucijskog sustava ispred korisnika projekta.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 229 milijuna kuna, dok vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 176,4 milijuna kuna od čega je najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj 85%, što iznosi 149,9 milijuna kuna. Sredstva su osigurana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, točnije Specifičnog cilja 4d1, te nastavno na Poziv na dostavu projektnog prijedloga.

Realizacijom ovoga projekta tj. uvođenjem koncepta naprednih mreža dio distribucijske mreže električne energije Republike Hrvatske bit će informatiziran. Konkretno to znači da će se uspostaviti napredna mjerna infrastruktura, povećat će se pouzdanost napajanja u vidu smanjenja trajanja neplaniranih prekida te omogućiti primjenu tehničkih preduvjeta za širu integraciju distribuiranih, odnosno obnovljivih izvora energije.

„Glavni, očekivani rezultat provedbe ovoga Pilot projekta je smanjenje razine gubitaka u distribucijskoj mreži za 1,1%. Duboko sam uvjeren da je to samo početak i da će uskoro cjelokupna mrežu biti obuhvaćena sličnim procesom jer svaki iskorak u smjeru modernog operativnog sustava je pobjeda cjelokupnog energetskog sustava Republike Hrvatske“ rekao je ministar Ćorić.

Direktor HEP ODS-a Nikola Šulentić izjavio je da će se pilot projekt provoditi na pet HEP-ovih distribucijskih područja – Zagreb, Split, Osijek, Zadar i Dubrovnik, u kojima je najveća koncentracija potrošnje, pa bi učinci mjera tu trebali polučiti najbolje rezultate.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš naglasio je kako je „razvoj pametnih mreža jedan od najvažnijih trendova u današnjoj energetici“ te je dodao kako „upravo pametne mreže mogu osigurati  dugoročnu održivost elektroenergetskog sustava uz očuvanje okoliš.

Dodajmo kako je ministar Ćorić nakon potpisivanja ugovora za „Pilot – projekt uvođenja naprednih mreža“  sudjelovao na svečanom potpisivanju ugovora o izgradnji, održavanju i kreditiranju novoga bloka kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije na lokaciji Elektrane-toplane Zagreb, a koji bi trebao biti gotov do 2021. godine. Riječ je o najvećoj investiciji Hrvatske elektroprivrede (HEP) u posljednjih deset godina koja će se financirati kreditima u iznosu od 130 milijuna eura.

Kako je rekao predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić, novi visokoučinkoviti blok Elektrane-toplane Zagreb (EL-TO Zagreb), bit će u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša. U prilog tome ide činjenica da će novi blok emitirati 150.000 tona ugljičnog dioksida godišnje manje od aktualnog.

Izvor: mzoe.hr