Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

29.12.2017.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova”

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 29. prosinca 2017. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova"

Predmet poziva je doprinijeti ispunjenju obveza iz Direktive o staništima i Direktive o pticama vezanih uz praćenje i izvještavanje o stanju očuvanosti vrsta i stanišnih tipova na području RH, a svrha (cilj) Poziva je pružiti podršku razvoju sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova te izvješćivanja prema Direktivi o staništima i Direktivi o pticama.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva je 70.550.000,00 HRK, a jedini Prijavitelj u sklopu ovog Poziva je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP).

Poziv se vodi kao ograničeni postupak u modalitetu privremenog Poziva (pregovarački postupak) s krajnjim rokom za dostavu projektnog prijedloga do 15. veljače 2018. godine.

 

Više o pozivu na sljedećim poveznicima:

efondovi

strukturnifondovi.hr