Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni poziv

26.09.2019.

Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima (KK.06.5.2.06)

O POZIVU: Projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“  (KK.06.5.2.06) provodit će se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014. – 2020.“, Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“. Predmet Poziva je povećanje učinkovitosti i vidljivosti (transparentnosti) upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 upisom posebnih pravnih režima u službene registre RH i izradom dokumentacije koja je preduvjet za provedbu prava prvokupa. Svrha (cilj) Poziva je upis posebnog pravnog režima u svim strogim rezervatima (SR), nacionalnim parkovima (NP) i parkovima prirode (PP), koja su ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000, stvaranje preduvjeta za evidentiranje prava prvokupa unutar nacionalnih parkova te povećanje dostupnosti informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za RH.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ/I: Jedini Prijavitelj u sklopu ovog Poziva je Državna geodetska uprava (DGU), državna upravna organizacija koja obavlja poslove iz područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije te vodi brigu o uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka, informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sustava, državnoj službenoj kartografiji (1:5000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:250000), geodetskoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru nekretnina, prostornim jedinicama i infrastrukturi te geodetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu.

RASPOLOŽIVOST SREDSTAVA: Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 36.745.828,94 kuna, dok najviši mogući iznos sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi 31.233.954,60 kuna.

 

DOKUMENTI:

  1. Sažetak Poziva
  2. Uputa o izračunu troškova osoblja i načinu provjere prihvatljivosti izdataka
  3. OBRASCI
  4. PRILOZI

Detaljnije informacije možete potražiti na stranicama eFondovi (OVDJE) i strukturni fondovi (OVDJE).