Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni poziv

03.02.2020.

Poziv za uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i glomaznog otpada (KK.06.3.1.17)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 30. siječnja 2020. otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Cilj ovog poziva je potpora u uspostavi postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kroz povećanje kapaciteta za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpad, čime se doprinosi unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda za ovaj poziv je 50 milijuna HRK, a dostupna bespovratna sredstva po jednom projektnom prijedlogu iznose min. 1 milijun HRK, a max. 7,5 milijuna HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su malo, srednje  ili veliko poduzeće,  registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja na dan podnošenja projektnog prijedloga.

Sredstva u okviru ovog poziva bit će dodijeljena sukladno Programu dodjele državnih potpora za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u intenzitetu od 50-70% ukupno prihvatljivih troškova.

Početak zaprimanja projektnih prijedloga je 2. ožujka 2020. godine, a krajnji rok za prijavu je 30. studenoga 2020. godine.

Detaljnije informacije, uvjeti za prijavu i način prijave na Poziv se mogu naći na stranicama: eFondovi i strukturnifondovi.hr.