Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni poziv

31.10.2017.

Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Cilj projekta je doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj i povećanje kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama kroz podizanje razine spremnosti DUZS-a, kao središnjeg tijela u nacionalnom sustavu upravljanja u kriznim situacijama, i za prevenciju te pravodobne i adekvatne reakcije u slučajevima pojave katastrofa.
Svrha ovog projekta je osposobljavanje i opremanje 231 pričuvnika DIP CZ-a (tim za traganje i spašavanje iz ruševina, tim za spašavanje iz vode i tim za logističku podršku) i 50 pripravnika vatrogasaca DVIP-a te opremanje centara DIP CZ-a (u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu) i DVIP-a (u Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku). Također će biti nabavljena potrebna pojedinačna zaštitna i spasilačka oprema, te oprema za Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja. Uz navedeno, postići će se i bolja informiranost poslodavaca, udruga i opće javnosti o mogućnostima sudjelovanja njihovih djelatnika i članova u sustavu civilne zaštite. Postizanjem navedenih rezultata DUZS očekuje da će osnažiti preventivno djelovanje te ostvariti bolju spremnost za adekvatne reakcije u slučajevima pojave katastrofa, a to se posebno odnosi na ključne rizike prepoznate u dokumentu Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku (poplave, potresi i požari otvorenog tipa).