Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni poziv

31.10.2017.

Priprema studijske dokumentacije za projekte upravljanja rizicima od poplava

Cilj ovog postupka je izrada kompleta studijske dokumentacije kojom će se definirati i društveno-ekonomski opravdati optimalne mjere upravljanja rizicima od poplava na slivovima odabranima temeljem Prethodne procjene rizika od poplava koja definira tzv. “područja s potencijalno značajnim rizicima od poplava”. One će rezultirati kratkoročnim mjerama upravljanja rizicima od poplava koje će se realizirati kao projekti sufinancirani kroz OPKK, ali također i dugoročne programe mjera upravljanja rizicima od poplava koji će se realizirati kroz buduće EU programe i/ili nacionalna sredstva. Na taj će način projekt doprinijeti realizaciji konačnog cilja upravljanja rizicima od poplava predviđenog Strategijom upravljanja vodama odnosno Planom upravljanja rizicima od poplava za 2016.-2021.

Projekt će doprinijeti i glavnom rezultatu specifičnog cilja 5b1 koji se odnosi na smanjenje na najmanju moguću mjeru šteta uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima i druge opasnosti putem rješavanja određenih prioritetnih rizika. Provedbom ovog Projekta definirati će se i mjere za preventivno upravljanje rizicima od poplava (infrastrukturne odnosno građevinske mjere). Procjenjuje se da će se provedbom tih mjera postići ciljani rezultat smanjenja područja koje je podložno potencijalno značajnim rizicima od poplava s 30.000 km2 na 27.000 km2. Bez provedbe ovog Projekta, postizanje ovog cilja ne bi bilo moguće.