Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni poziv

01.12.2017.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada (KK.06.3.1.04)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 8. lipnja 2017. godine Otvoreni poziv za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada. Cilj poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Prihvatljivi prijavitelji za ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave. Projektni prijedlozi zaprimaju se u razdoblju od 9. lipnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog poziva je 80,000.000 kuna. Raspoloživa sredstva po pojedinom projektnom prijedlogu iznose od 1,875.000 kuna do 30,000.000 kuna.

Dokumentacija Poziva objavljena je na sljedećoj poveznici: Strukturni fondovi.