Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni poziv

12.07.2019.

Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Svrha ovog Poziva: Svrha poziva je pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske.

Predmet ovog Poziva: Predmet poziva je potaknuti poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka iz područja klime, jačanjem znanstvenih istraživanja o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti) u Republici Hrvatskoj.

Ukupna bespovratna sredstava: 34.200.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Znanstvenoistraživačke institucije, Organizacije civilnog društva, Ustanove

Područja: Zaštita prirode i okoliša

Sažetak: 1. Cilj poziva Predmet Poziva je potaknuti poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka iz područja klime, jačanjem znanstvenih istraživanja o mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti) u Republici Hrvatskoj. Svrha (cilj) Poziva je pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmom nacionalnom izvješću Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime (dalje: Sedmo nacionalno izvješće). Potpora će se dodijeliti projektima kojima se provode primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama za minimalno jedan od sektora koji je u Sedmom nacionalnom izvješću identificiran kao ranjivi sektor i/ili transverzalni sektor. 2. Ukupna raspoloživa sredstva Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog trajnog postupka dodjele bespovratnih sredstava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj predviđenih za ovaj Poziv. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva je: 34.200.000,00 HRK. 3. Raspoloživa sredstva po projektnom prijedlogu Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je: najniži iznos 200.000,00 HRK, a najviši iznos 3.000.000,00 HRK. 4. Predviđeni intenzitet potpore Iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. 5. Prihvatljivi prijavitelji i partneri Prijavitelji i partneri u sklopu ovog Poziva mogu biti subjekti koji su organizacije za istraživanje i širenje znanja (u daljnjem tekstu: istraživačke organizacije) i/ili istraživačke infrastrukture, u skladu s definicijama istraživačke organizacije i istraživačke infrastrukture koje su sadržane u točki 1.3. „Definicije“ iz Komunikacije Europske komisije – Okvir zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (COM (2014) 198/01). 6. Prihvatljive aktivnosti Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog Poziva su: aktivnosti organizacije i provedbe primijenjenog istraživanja za klimatske promjene za odabrane ranjive i/ili transverzalne sektore iz Sedmog nacionalnog izvješća, aktivnosti osiguravanja javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata (prijedloga mjera prilagodbe klimatskim promjenama) te aktivnosti podizanja svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti), aktivnosti jačanja kapaciteta članova stručnog tima za provedbu istraživanja, u svrsi jačanja stručnog znanja i razmjene iskustva isključivo vezanih za predmet primijenjenih istraživanja, aktivnosti upravljanja projektom i administracije za provedbu projekta, aktivnosti informiranja i vidljivosti. Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati ostale aktivnosti koje su potrebne za provedbu/realizaciju projekta. 7. Geografska ograničenja (ako je primjenjivo) Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska, a provedba u drugim Zemljama članicama Europske Unije ograničena je na aktivnosti jačanja kapaciteta članova stručnog tima za provedbu istraživanja te za provedbu onih faza primijenjenih istraživanja za prilagodbu na klimatske promjene u odabranim ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog nacionalnog izvješća, koje prijavitelj i/ili partner ne mogu provesti u Republici Hrvatskoj, zbog nedostatka znanja i/ili adekvatne istraživačke opreme i/ili infrastrukture 8. Administrativni podaci Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do 31. ožujka 2020. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 23. rujna 2019. godine.

Dokumentaciju Poziva potražite na stranicama strukturnifondovi.hr i  efondovi