Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni poziv

03.02.2020.

Započeo rok za prijave za otvoreni poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada (KK.06.3.1.15)

Otvoreni poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada objavljen je 5. prosinca 2019. godine, a od 3. veljače 2020. godine prijavitelji mogu podnijeti svoje projektne prijedloge na ovaj Poziv.

Cilj Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom, te na taj način povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada, kao i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva je 250 milijuna HRK. Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga je 1,0 milijuna HRK, a najviša vrijednost je 50,0 milijuna HRK.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće. Maksimalni stupanj sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava ovisi o veličini poduzeća Prijavitelja i kategorijama postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, te se izračunava u skladu s Programom dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, koji je sastavni dio dokumentacije Poziva.

U okviru predmetnog Poziva bespovratna sredstava dodijelit će se projektima za ulaganje u:

  1. izgradnju, nadogradnju, dogradnju (uključujući unaprjeđenje) i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja; ili
  2. izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 1. listopada 2020. godine, a krajnji rok za provedbu projekata po ovom Pozivu je 1. prosinca 2023.

Cjelokupna dokumentacija poziva objavljena je na sljedećim linkovima: eFondovi strukturnifondovi.hr.

 

DODATNA OBAVIJEST – listopad 2020.

Kroz III. Izmjene Poziva 12. svibnja 2020. ukupni raspoloživi iznos u okviru Poziva smanjen je sa 250 milijuna HRK na 100 milijuna HRK. Kroz IV. Izmjene Poziva 25. rujna 2020. krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga produljen je do 31. prosinca 2020.