Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK. 05.1.1.01.0001 – Projekt modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH – METMONIC

PT1 – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
PT2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
KORISNIK:
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  343.914.506,50 HRK
UKUPNA DODJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA: 292.327.330,52 HRK


SVRHA PROJEKTA: je unaprjeđenje praćenja vremena, klime i klimatskih promjena kao podrška sustavima prilagodbe na klimatske promjene i djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda. Zbog osjetljivosti prirodnog i gospodarskog sustava Republike Hrvatske potrebno je poduzeti aktivne mjere u smislu prilagodbe klimatskim promjenama te doprinijeti ostvarivanju mjera utvrđenih unutar vodeće („flagship“) inicijative Učinkovitost Resursa strategije Europa 2020. Osnovni cilj projekta je uspostava suvremenog sustava automatskih prizemnih meteoroloških postaja, oceanografskih plutača i daljinskih sustava mjerenja atmosfere, uključivši sustav meteoroloških radara, čime će se omogućiti praćenje klime i klimatskih promjena, te upozorenja na opasne vremenske prilike s obzirom da je analiza trenutnog stanja meteorološke motriteljske mreže te tehničkih, informacijskih i organizacijskih sustava koji je podržavaju potvrdila da postoji velika potreba za povećanjem dostupnosti mjerenih podataka klimatoloških varijabli i analiza klimatskih prilika za potrebe različitih grana gospodarstva i javnih djelatnosti.