Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.05.2.1.08 Projekt “Jačanje kapaciteta HGSS-a – SIGURNA.HR”

Korisnik projekta: Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS)

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 29.887.090,56 HRK 

Ukupni prihvatljivi troškovi: 29.887.090,56 HRK

Bespovratna sredstva strukturnih fondova: 25.404.026,97 HRK (85 % iznosa prihvatljivih troškova)

 

Prostorni obuhvat projekta:

Projekt se provodi na području slijedećih 19 županija: Međimurska, Primorsko-goranska, Dubrovačko-neretvanska, Ličko-senjska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Splitsko-dalmatinska, Sisačko-moslavačka, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Zagrebačka, Šibensko-kninska, Brodsko-posavska, Varaždinska, Vukovarsko-srijemska, Zadarska i Grad Zagreb.

 

Aktivnosti u sklopu projekta:

  • Upravljanje projektom
  • Adaptacija i/ili opremanje infrastrukture za vježbe i obuku spašavatelja:

Adaptirat će se i opremiti postojeći objekt u Vukovaru za obuke potražnih timova za spašavanje iz ruševina čime će se omogućiti usavršavanje spašavateljskih tehnika i obuka potražnih timova HGSS-a

Opremljeni postojeći objekt u Delnicama za obuke potražnih timova za spašavanje iz ruševina omogućio bi provođenje obuke na poligonima za spašavanje iz dubine i visine u zatvorenom prostoru te korištenje poligona tijekom cijele godine

Obnova i opremanje staze za obuku spašavateljskih timova na poplavama i brzim vodama HE Dubrava. Ulaganja bi se vršila na jezeru Dubrava, gdje se postojeći drenažni kanal HE Dubrava već dugi niz godina koristi za provođenje obuka HGSS-a, ali i za vježbanje vožnje kajaka i kanua po divljoj vodi

  • Opremanje spašavateljskih timova pojedinačnom i zajedničkom opremom:

Kroz provedbu ove aktivnosti ojačat će se kapaciteti 52 tima za spašavanje koji djeluju u okviru 22 stanice i 3 komisije HGSS-a kroz nabavu opreme za ukupno 382 spašavatelja te 16 različitih obuka

 

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je doprinos podizanju sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj i povećanju kapaciteta sustava za upravljanje u kriznim situacijama i to kroz podizanje razine spremnosti Hrvatske gorske službe spašavanja (u daljnjem tekstu: HGSS), kao jedine nacionalne operativne službe opremljene i osposobljene za spašavanje ljudi i imovine iz najtežih i najnepristupačnijih prostora Republike Hrvatske.

 

Razdoblje provedbe: 2019. –  2022. godina

 

 

 

  • Osposobljavanje članova specijaliziranih timova i instruktora

Osposobit će se članovi specijaliziranih timova za traganje, potražnih timova za spašavanje iz ruševina i timova za spašavanje na poplavama i vodama.

 

  • Promidžba i vidljivost