Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.05.2.1.12 Projekt “Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite”

Korisnik projekta: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 190.000.000,00 HRK 

Ukupni prihvatljivi troškovi: 190.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva strukturnih fondova: 161.500.000,00 HRK (85 % iznosa prihvatljivih troškova)

 

Aktivnosti u sklopu projekta:

  • Nabava helikoptera i modularne opreme
  • Aktivnosti koje se odnose na informiranje i vidljivost

 

Ciljevi projekta:

Cilj projekta je nadogradnja operativnih sposobnosti sustava civilne zaštite kroz nabavu helikoptera s pripadajućom modularnom opremom, čime će se pokrenuti proces nužno potrebne modernizacije postojeće tehnike i opreme i ispunjenje dijela uvjeta iz EU regulative u području civilnog zrakoplovstva.

Provedbom projekta omogučit će se:

  • Povećanje tehničke spremnosti pilota korištenjem novih modularno opremljenih helikoptera i edukacijom, što će dovesti do brže reakcije na krizni događaj i učinkovitije djelovanje u kriznoj situaciji
  • Povećanje sposobnosti kvalitetne procjene krizne situacije i procjene mjera civilne zaštite koje će se primijeniti što će dovesti do povećanja broja uspješno provedenih akcija kao odgovor na krizne situacije ali i preventivnih, odnosno pripremnih aktivnosti
  • Brža i učinkovitija reakcija kada je potrebna potpora helikoptera za operativno djelovanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite temeljem načela „zlatnog sata“ što će rezultirati povećanjem broja unesrećenih osoba kojima je pružena medicinska pomoć i dugoročno većim brojem spašenih života naših građana i turista

Višenamjenske modularno opremljene helikoptere će koristiti postrojbe civilne zaštite, HGSS-a i ekipe hitne medicine za provedbu mjera civilne zaštite, traganje i spašavanje na kopnu, prijevoz lakih postrojbi civilne zaštite (npr. ekipe sa potražnim psima, nadzor područja velike nesreće ili katastrofe iz zraka, sanitetski prijevoz, hitan medicinski let te traganje i spašavanje na moru).

 

Razdoblje provedbe: 2020. –  2023.