Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.05.2.1.13 Sustav zaštite od poplava karlovačko – sisačkog područja, 1. faza – karlovačko područje

Korisnik projekta: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

Ukupna vrijednost projekta (s PDV – om): 73.033.326,41 EUR

Ukupni prihvatljivi troškovi: 71.633.506,15 EUR

Bespovratna sredstva strukturnih fondova: 60.888.480,22 EUR (85% iznosa prihvatljivih troškova)

Projekt je dio strateškog projekta  „Sustav zaštite od poplava karlovačko – sisačkog područja“ ukupne vrijednosti ukupne vrijednosti preko 221,5 milijuna eura (1,68 milijardi kuna) od čega bespovratna sredstva iznose 187,1 milijuna eura (1,43 milijarde kuna). Projekt je pripremljen i odobriti će se kao cjelina, no podijeljen je u dvije faze na temelju spremnosti mjera za provedbu i kao takav provoditi će se kroz dva programska razdoblja.

Druga faza ovog projekta, odnosno sisački dio, odobriti će se unutar novog operativnog programa 2021.-2027.

 

Elementi projekta:

 • Radovi na izgradnji nasipa uz Koranu i Mrežnicu
 • Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje nasipa uz Koranu i Mrežnicu: Logorište – Švarča – Turanj
 • Radovi na izgradnji prokopa Korana – Kupa
 • Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji prokopa Korana – Kupa
 • Radovi na izgradnji nasipa Korane na lijevoj i desnoj obali i Mrežnice na lijevoj obali vezani uz izgradnju državne ceste D1 – splitski pravac – brza cesta kroz Karlovac
 • Usluge stručnog nadzor nad Radovima na izgradnji nasipa Korane na lijevoj i desnoj obali i Mrežnice na lijevoj obali vezani uz izgradnju državne ceste D1 – splitski pravac – brza cesta kroz Karlovac
 • Radovi na izgradnji lijevoobalnih nasipa Kupe, dionica Selce – Rečica – etape 1, 2 i 3
 • Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji lijevoobalnih nasipa Kupe, dionica Selce – Rečica – etape 1, 2 i 3
 • Radovi na izgradnji lijevoobalnih nasipa Kupe, dionica Selce – Rečica – etape 4, 5 i 6
 • Usluga nadzora nad radovima na izgradnji lijevoobalnih nasipa Kupe, dionica Selce – Rečica – etape 4, 5 i 6
 • Radovi na izgradnji desnoobalnog nasipa Kupe, dionica Brodarci – Karlovačka pivovara
 • Usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji desnoobalnog nasipa Kupe, dionica Brodarci – Karlovačka pivovara
 • Radovi na izgradnji uspornih nasipa Kupe i Dobre uzvodno od pregrade Brodarci
 • Usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji uspornih nasipa Kupe i Dobre uzvodno od pregrade Brodarci
 • Radovi na izgradnji nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka
 • Usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka
 • Radovi na izgradnji južnih i istočnih obodnih nasipa retencije Kupčina
 • Usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji južnih i istočnih obodnih nasipa retencije Kupčina
 • Radovi na izgradnji hidrotehničkog čvora Šišljavić
 • Usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji hidrotehničkog čvora Šišljavić
 • Radovi na izgradnji hidrotehničkog čvora Brodarci
 • Usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji hidrotehničkog čvora Brodarci
 • Upravljanje projektom (interno
 • Tehnička i pravna pomoć
 • Promidžba i vidljivost
 • Imovinsko-pravni odnosi

 

Ciljevi projekta:

Projektom je predviđena zaštita od štetnog djelovanja voda u slivu rijeke Kupe, na prostoru karlovačke, sisačko-moslavačke i zagrebačke županije. Projekt se planira provesti kroz 10 mjera smanjenja rizika od poplava.

 

Opis projekta:

Projekt ima zadaću dogradnju i jačanje postojećeg sustava obrane od poplava. Predložene aktivnosti obuhvaćaju rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih regulacijsko- distribucijskih objekata, čime će se omogućiti korištenje punog potencijala retencijskih prostora. Na temelju optimalnog korištenja uzvodnih mjera i novih uvjeta distribucije količina voda u sustavu, potrebna je dogradnja/rekonstrukcija131,8 km (60,7%) dionica obrambene linije, dok preostalih 85,5 km (39,3%) postojećih dionica zadovoljava postavljene uvjete. Izgradnjom navedenih dionica postići će se ravnomjerna razina sigurnosti od prelijevanja na cjelokupnom promatranom području od 217,3 km obrambene linije (1,2 m iznad velike vode 100-godišnjeg povratnog razdoblja.

 

Razdoblje provedbe projekta: od početka obavljanja aktivnosti projekta, najranije počevši od 1. siječanj 2014. godine – 31. prosinca 2023. godine