Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.2.1.01.0001 – Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve

PT1 – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
PT2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
KORISNIK:
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  57.000.000,00 HRK
UKUPNA DODJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA: 48.450.000,00 HRK

SVRHA PROJEKTA:  uspostava Nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve. Budući da takav laboratorij u RH u ovom trenutku ne postoji, cilj je osnovati i opremiti laboratorij odgovarajućom mjernom opremom, a uz opremu dodatno educirati osoblje koje će s njom moći samostalno i kvalitetno provoditi planirana ispitivanja. U Nacionalnom referentnom laboratoriju prvenstveno će se provoditi ispitivanje i kontrola emisija iz motora s unutarnjim izgaranjem necestovnih pokretnih strojeva sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/1628. Ova primarna aktivnost Nacionalnog referentnog laboratorija trebala bi pridonijeti sinergiji politika vezanih za poboljšanje kvalitete zraka i klimatskih politika.